Το παρτυ μεταφερθηκε αλλου (ΝΕΡΙΤ)…ουτε ο Σπυρος εχασε τη δουλεια του !

Για 20 προγράμματα η ΝΕΡΙΤ θα πληρώσει 2.590.483,02 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 3.186.294,11 ευρώ με ΦΠΑ 23%. Κάποια στιγμή θα λειτουργήσει, που θα πάει....

Για 20 προγράμματα η ΝΕΡΙΤ θα πληρώσει 2.590.483,02 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 3.186.294,11 ευρώ με ΦΠΑ 23%. Κάποια στιγμή θα λειτουργήσει, που θα πάει….

Η ΝΕΡΙΤ εχει λεφτα…..τα δικα μας κι αρχισε να τα δίνει !

Για 20 προγράμματα η ΝΕΡΙΤ θα πληρώσει 2.590.483,02 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 3.186.294,11 ευρώ με ΦΠΑ 23%. Κάποια στιγμή θα λειτουργήσει, που θα πάει….Α, και φυσικά στις εγκεκριμένες εκπομπές δεν υπάρχουν ο Γ.Αυγερόπουλος με τον Εξάντα, ο Κώστας Βαξεβάνης με το “Κουτί της Πανδώρας” αν και υπήρχαν έτοιμα επεισόδια και πολλοί ακόμη “αντάρτες” της ΕΡΤ. Ούτε φυσικά οι εκπομπές του Κ. Αργυρου για την Ευρώπη, παρα την Ελληνική Προεδρία.

Ιδού οι πρώτες εκπομπές:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής των παρακάτω αναφερομένων τηλεοπτικών προγραμμάτων και εξουσιοδοτεί την Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο να υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις ανάθεσης:
1. Tην ανάθεση παραγωγής 11 επεισοδίων, διάρκειας 45΄ το καθένα, με τίτλο «ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ … , ΤΗΝ …» στην εταιρία «onos productions», έναντι του ποσού των 12.714,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους  139.854,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
2. Tην ανάθεση παραγωγής 10 επεισοδίων, διάρκειας 55΄ το καθένα, με τίτλο «ONE WAY TICKET» στην εταιρία «ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», έναντι του ποσού των 14.700,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 147.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
3. Tην ανάθεση παραγωγής 12 επεισοδίων, διάρκειας 55΄ το καθένα, με τίτλο
«ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΜΠΛΕ ΠΛΑΝΗΤΗΣ» στην εταιρία «FROG ON THE ROAD Α.Ε.», έναντι του ποσού των 7.758,82 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 93.105,84 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
4. Tην ανάθεση παραγωγής 10 επεισοδίων, διάρκειας 50΄ το καθένα, με τίτλο
«ΚΡΟΙΣΟΙ 2» στην εταιρία «FRACTAL PRODUCTIONS», έναντι του ποσού των
6.400,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους
64.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
5. Tην ανάθεση παραγωγής 20 επεισοδίων, διάρκειας 8΄ το καθένα, με τίτλο «ΤΙ
ΤΡΩΣ» στην εταιρία «ΕΛΕΝΗ Χ. ΑΦΕΝΤΑΚΗ» του ποσού των 3.457,25 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 69.145,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
6. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 10 επεισοδίων, διάρκειας 30΄ το καθένα, με τίτλο «ΓΟΝΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ» στην εταιρία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε», έναντι του ποσού των 8.956,38 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 89.563,80 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
7. Tην ανάθεση παραγωγής 6 επεισοδίων, διάρκειας 45΄ το καθένα, με τίτλο «ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ» στην εταιρία «P.P PRODUCTIONS», έναντι του ποσού των 9.800,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 58.800,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
8. Tην ανάθεση παραγωγής 40 επεισοδίων, διάρκειας 2΄ το καθένα, με τίτλο «ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΩ» στην εταιρία «Ο.Ε /HERETIC», έναντι του ποσού των 1.232,75 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 49.310,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
9. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 20 επεισοδίων, διάρκειας 5΄ το καθένα, με τίτλο «ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» στην εταιρία «FILMARMONIKI», έναντι του ποσού των 2.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 40.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
10. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 12 επεισοδίων, διάρκειας 50΄ το καθένα, με τίτλο «ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΝΤΟΥ» στην εταιρία «B &G PRODUCTIONS ΙΚΕ», έναντι του ποσού των 12.151,26 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς
συνολικού ύψους 145.815,12 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
2014 της ΝΕΡΙΤ. Οι εκτελεστές παραγωγοί υποχρεούνται να παραδίδουν Video Beta Digital ή ένα DVC PRO-50 και βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD1080i, Συμπίεση AVC, INTRA, Σύστημα P2) σε σκληρό δίσκο, τα οποία θα παραμείνουν στην κυριότητα της ΝΕΡΙΤ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΈγκριση εκπομπών.
βούλιο, προχώρησε στην εξέταση της εισήγησης της
Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου για την έγκριση της ανάθεσης εκτέλεσης παραγωγών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της κατεπείγουσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραγωγών-δημιουργών για την Α’ φάση, Μάρτιος-Ιούνιος 2014, από τις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης, Κοστολογίου και Προγράμματος, όπως η διαδικασία αυτή αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση
εκτέλεσης παραγωγής των παρακάτω αναφερομένων τηλεοπτικών προγραμμάτων και εξουσιοδοτεί την Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο να υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις ανάθεσης:
1. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 60 επεισοδίων, διάρκειας 50΄ το καθένα, με τίτλο «ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ» στην εταιρία «boo productions», έναντι του ποσού των 6.590,47 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 395.482,20 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
2. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 9 επεισοδίων, διάρκειας 30΄ το καθένα, με τίτλο «ΓΡΑΦΩ e-στορία» στην εταιρία «Talent Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», έναντι του ποσού των 7.740,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 69.660,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
3. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 12 επεισοδίων, διάρκειας 50΄ το καθένα, με τίτλο «ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» στην εταιρία «KaBel», έναντι του ποσού των 11.700,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους
140.400,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
4. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 13 επεισοδίων, διάρκειας 110΄ το καθένα, με τίτλο «ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ» στην εταιρία «FOSS S.A ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», έναντι του ποσού των 22.599,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 293.787,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
5. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 6 επεισοδίων, διάρκειας 30΄ το καθένα, με τίτλο «ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΟΒΕΣ» στην εταιρία «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΗ», έναντι του ποσού των 8.008,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 48.048,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
6. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 12 επεισοδίων, διάρκειας 50΄ το καθένα, με τίτλο «ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ» στην εταιρία «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ», έναντι του ποσού των 8.922,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 107.064,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
7. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 10 επεισοδίων, διάρκειας 50΄ το καθένα, με τίτλο «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ» στην εταιρία «ΦΙΛΜΙΚΗ ΠΡΟΝΤΑΚΤΙΟΝΣ Α.Ε.», έναντι του ποσού των 11.500,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς
συνολικού ύψους 115.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
2014 της ΝΕΡΙΤ.
8. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 11 επεισοδίων, διάρκειας 120΄ το καθένα, με τίτλο «ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΑΝΤΑΜΩΝΟΥΜΕ» στην εταιρία «ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», έναντι του ποσού των 28.897,46 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 317.872,06 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.
9. Tην ανάθεση εκτέλεσης εκτέλεσης παραγωγής 10 επεισοδίων, διάρκειας 26΄ το καθένα, με τίτλο «ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ» στην εταιρία «FILMELLON», έναντι του ποσού των 11.483,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς
συνολικού ύψους 114.830,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
2014 της ΝΕΡΙΤ.
10. Tην ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής 8 επεισοδίων, διάρκειας 52΄ το καθένα, με τίτλο «Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ» στην εταιρία «ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ», έναντι του ποσού των 11.475,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά επεισόδιο. Το κόστος της σειράς συνολικού ύψους 91.800,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 της ΝΕΡΙΤ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s