χρησιμα

Υπολογίστε μόνοι σας πόσα θα πληρώνετε στη ΔΕΗ

Ενεργοποιήθηκαν τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ. Εκτός από την τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, έρχονται αλλαγές και σε άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν το τελικό ποσό που θα κληθούμε να πληρώνουμε αναδρομικά από 1/1/2013. Με το εργαλείο του money-money.gr μπορείτε να υπολογίσετε με ακρίβεια την…λυπητερή

Οι 10 αλλαγές που έγιναν στα τιμολόγια είναι οι εξής:

Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν έως και 800 κιλοβατώρες το τετράμηνο, αυξάνεται από τα 0,05625 ευρώ στα 0,7793 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά…38,5%

  1. Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν από 800  έως 1000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, αυξάνεται από τα 0,0785 ευρώ στα 0,0946 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά…20,5%
  2. Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν από 1000  έως 1200 κιλοβατώρες το τετράμηνο, αυξάνεται από τα 0,0815 ευρώ στα 0,0946 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά…16,07%
  3. Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν από 1201  έως 1600 κιλοβατώρες το τετράμηνο, αυξάνεται από τα 0,0815 ευρώ στα 0,0946 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά…16,07%
  4. Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν από 1601  έως 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, αυξάνεται από τα 0,0815 ευρώ στα 0,0946 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά…16,07%
  5. Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν από 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο και πάνω, αυξάνεται από τα 0,09155 ευρώ στα 0,10252 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά 14,9%
  6. Το πάγιο για όσους έχουν τριφασικό ρεύμα, μειώνεται κατά 50% δηλαδή από τα 9,2 στα 4,8 ευρώ εφόσον βέβαια η συνολική κατανάλωση, υπερβαίνει τις 800 κιλοβατώρες. Για όσους καταναλώνουν λιγότερες από 800 κιλοβατώρες το πάγιο παραμένει αμετάβλητο. Αμετάβλητο παραμένει το πάγιο και για όσους έχουν μονοφασική παροχή
  7. Η χρέωση ανά κιλοβατώρα για όσους έχουν ενεργοποιήσει το νυχτερινό τιμολόγιο, αυξάνεται από τα 0,054 ευρώ ανά κιλοβατώρα στα 0,0661 ευρώ ανά κιλοβατώρα δηλαδή αυξάνεται κατά 22,4%
  8. Το πάγιο για το νυχτερινό τιμολόγιο, μειώνεται από τα 4 ευρώ, στα δύο ευρώ
  9. Στις λεγόμενες «λοιπές χρεώσεις» οι οποίες όμως επίσης προσαυξάνουν το συνολικό λογαριασμό, υπάρχουν ανατιμήσεις. Για παράδειγμα, η τιμή ισχύος ανεβαίνει από τα 0,16 στα 0,17 ευρώ. Μειώνεται η τιμή της Kwh για τον υπολογισμό των λοιπών χρεώσεων από τα 0,0605 στα 0,00541 ευρώ ανά Kwh ενώ η χρέωση ισχύος ανατιμάται από τα 0,59 ευρώ στα 0,63 ευρώ.

Το τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη, μπορείτε να το διαπιστώσετε, χρησιμοποιώντας το εργαλείο

Θέλω να ξεφορτωθώ τα χρέη στην πιστωτική μου κάρτα

Υπολογίστε το ποσό που πρέπει να πληρώνετε κάθε μήνα για να “καθαρίσετε” το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s